+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Акредитация / Сертификати

ДИАЛ ООД притежава Сертификат ЗА АКРЕДИТАЦИЯ от ИА „БСА”по БДС ENISO/IEC 17025:2018, Рег. № 73 ЛИ, издаден на 07.01.2020г., валиден до 30.09.2021г.