+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Физик

ФИЗИК:

  • Висше образование - физика, работа с дозиметрична и радиометрична апаратура, алфа и гама спектрометрия, течна сцинтилация;
  • Работа в акредитирана лаборатория, в областта на естествена и техногенна радиоактивност;
  • Предизвикателна и динамична среда с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения;
  • Предишен опит на подобна позиция и владеене на английски език ще се считат за предимство.

CV изпращайте на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.