+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Акредитация / Сертификати

ДИАЛ ООД притежава Сертификат ЗА АКРЕДИТАЦИЯ от ИА „БСА”по БДС ENISO/IEC 17025:2018.