+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Служител на фирмата от 2003 година, като физик, а от 2019 година е и отговорник по метрологичното осигуряване. Като физик извършва дозиметрични и радиометрични измервания и спектрометрични и радиохимични изпитвания на компоненти от околната среда и съответствието им с действащите в страната нормативни документи.  Като отговорник по метрологичното осигуряване, отговаря за изправността на техническите средства за измерване и изпитване, калибриране или метрологична проверка.