+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Работи във фирма „ДИАЛ“ ООД от 2019 година, като заема длъжността „еколог“ – извърша анализи на компоненти от околната среда и извършва пробовземане на проби от води и почви. Осигурява контакти с клиенти и следи за изпълнението на договори и мониторингови дейности. Отговаря за спазването на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно действащите нормативни изисквания в страната.