+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Работи във фирмата като физик от 2020г. и извършва дозиметрични и радиометрични измервания и спектрометрични и радиохимични изпитвания на компоненти от околната среда и съответствието им с действащите в страната нормативни документи.
В момента е докторант към Софийски университет, специалност „Биофизика“. Участва в разработването на вътрешно-лабораторни методи за анлиз.