+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Новини

ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 17.04.2021 г. екипът на „ДИАЛ“ ООД взе участие в организирано залесяване на площадка в част от Софийска планина, намираща се до гр. Бухово.
Залесяването се проведе, въпреки опасенията за лошо време. Бяха засадени всички подготвени разсади на Черен бор /Pinus nigra/ (около 500 бр).
Предварително бе проведена инструкция за самото залесяване, с цел успешното прихващане на възможно най-голям брой дръвчета. Организираха се екипи от по 3-4 души, като всеки от екипа имаше определена задача: разрохкване на почвата, пробиване на отвор в нея, посаждане. Участие, заедно с колегите от „ДИАЛ“ ООД, взе и управителят на фирмата инж. Илко Младенов.
Инициативата бе на кмета на гр. Бухово г-н Тодор Димитров и управителя на „ДИАЛ“ ООД – инж. Илко Младенов, като в нея се включиха и други доброволци.

КАКВО Е ГОРАТА?

Гората е хармония! От векове горите в България са ценени и възхвалявани. Тя е онова нещо, което събужда емоциите и сетивата ни. Гората е живот!
Горите играят важна роля, не само като екосистеми, но и в живота на хората! Те са източник на разнообразни ресурси и съвкупност от почти всички екосистемни услуги, на които ние хората разчитаме. Те регулират климата, натрупват и съхраняват въглерод, възпрепятстват природни бедствия като наводнения, предпазват почвата от ерозия и я обогатяват, пречистват водите и поддържат водния оток.
Изсичането, като проблем за природата в България и последващото възстановяване на горите е кауза, в която гражданите и природозащитниците се обединяват през последните десетилетия. Лесовъдските мероприятия в една гора с цел санитарното й съхранение или икономическа стойност е заклеймявана като порочна практика. Въпреки, че гората намира своя начин, чрез който да се самовъзобнови, дори и след правилното провеждане на една сеч, било то и санитарна и безвредна, е необходимо човекът да се намеси, за да подпомогне процесите и на възстановяване.
Залесителните дейности в България започват пред далечната 1925г. Първите организирани залесявания са след Освобождението, когато България страда от поройни наводнения, ерозия и засушаване след дългогодишна интензивна сеч. Лесовъдите са в основата на събуждането на опитите за защита на горите, като през 1928г. се обособява и първия  "Съюз за защита на родната природа" по инициатива на българските лесовъди.
Тази година Седмицата на гората се чества между 5 и 11 април, а на 17.04.2021г. служителите на фирма "ДИАЛ" ООД, заедно с община Бухово, Зеления отбор на България и с любезното съдействие на ДГС София, се включиха в залесителни мероприятия, за възстановяване на черноборови култури. Бяха залесени над 500 бр. контейнерни фиданки от вида Черен бор (Pinus nigra Arn.).
Гората е живот! Тя ни дава вода, храна, разнообразни ресурси, биоразнообразие и закрила!
Пазете я, за да може и следващото поколение да се радва и цени нашето зелено богатство - Българската гора!
"ДИАЛ" ООД - С мисъл за бъдещето!

 

 


 

ДИАЛ ООД участва в III-ти Източно-Европейски симпозиум за радона

III-ти Източно-Европейски симпозиум за радона / 15-19.05.2017 / Парк хотел Москва - София