+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Новини

Валентин Георгиев успешно защити своята дисертация!

На 07.06.2024г. колегата ни Валентин Георгиев получи своята образователна и научна степен „Доктор“, след като успешно защити дисертация на тема „Методи за анализ на уран във води и храни“.

Доктор Георгиев е част от екипа на „ДИАЛ“ ООД от 2019г. и извършва изпитвания, пробоподготовка и калибрирания на GC, ТОС, IC, ICP OES, ICP MS, AMA, UV-VIS и др., както и обработка на данните от извършените анализи. Неговата сила и страст са анализите на ICP MS и конкретно изпитвания на проби от околната среда за Уран и неговите изотопи.

Гордеем се с постиженията на д-р Георгиев и му пожелаваме да работи все така усилено, с плам и желание и да покорява много нови научни върхове!

 

     

 

 


 

Семинар на тема "Системи за управление на дейности в ядрената енергетика", организиран от Българско ядрено дружество в гр. Елена

Като член на Българско ядрено дружество, фирма „ДИАЛ“ ООД взе участие в ежегодния им семинар на тема "Системи за управление на дейности в ядрената енергетика", проведено в периода 20-22.05.2024г. в гр. Елена.

Като част от екипа на „ДИАЛ“ ООД и БЯД, колегата ни Любен Добрев, с дългогодишни познания и опит в прилагането на стандарта ISO 14001:2015, бе част от лекторския екип на семинара и представи своите знания на тема „От ISO 14001 към EMAS - има ли смисъл и как да го направим???“

 

 

 


 

ОБУЧЕНИЕ в Химическия факултет на Университета на Барселона

В периода 05.02. – 16.02.2024, специалисти от лаборатория ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД посетиха Лабораторията по радиология на околната среда към Катедра Аналитична химия в Химическия факултет на Университета на Барселона, като целта на посещението беше обучение в радиохимическите методи за анализ на проби от околната среда.

Основните теми застъпени в обучението бяха теоретични основи на радиохимичните методи, радиохимично извличане на 89/90Sr в хранителни продукти, радиохимично извличане на алфа излъчващи радионуклиди в проби от биота, извличане на 226Ra, 228Ra и 210Pb  във водни проби и други радиохимични анализи. Изключително важна за обучението бе темата за извършване на качествен контрол при разработване на лабораторни методи в радиохимията.
Благодарим на колегите от Университета в Барселона за професионалното отношение, приятелския подход и ценните съвети. Надяваме се, че това е първата стъпка към изграждането на дълготрайно сътрудничество между нашите лаборатории!

    

 

 


 

ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 17.04.2021 г. екипът на „ДИАЛ“ ООД взе участие в организирано залесяване на площадка в част от Софийска планина, намираща се до гр. Бухово.
Залесяването се проведе, въпреки опасенията за лошо време. Бяха засадени всички подготвени разсади на Черен бор /Pinus nigra/ (около 500 бр).
Предварително бе проведена инструкция за самото залесяване, с цел успешното прихващане на възможно най-голям брой дръвчета. Организираха се екипи от по 3-4 души, като всеки от екипа имаше определена задача: разрохкване на почвата, пробиване на отвор в нея, посаждане. Участие, заедно с колегите от „ДИАЛ“ ООД, взе и управителят на фирмата инж. Илко Младенов.
Инициативата бе на кмета на гр. Бухово г-н Тодор Димитров и управителя на „ДИАЛ“ ООД – инж. Илко Младенов, като в нея се включиха и други доброволци.

 

КАКВО Е ГОРАТА?

Гората е хармония! От векове горите в България са ценени и възхвалявани. Тя е онова нещо, което събужда емоциите и сетивата ни. Гората е живот!
Горите играят важна роля, не само като екосистеми, но и в живота на хората! Те са източник на разнообразни ресурси и съвкупност от почти всички екосистемни услуги, на които ние хората разчитаме. Те регулират климата, натрупват и съхраняват въглерод, възпрепятстват природни бедствия като наводнения, предпазват почвата от ерозия и я обогатяват, пречистват водите и поддържат водния оток.
Изсичането, като проблем за природата в България и последващото възстановяване на горите е кауза, в която гражданите и природозащитниците се обединяват през последните десетилетия. Лесовъдските мероприятия в една гора с цел санитарното й съхранение или икономическа стойност е заклеймявана като порочна практика. Въпреки, че гората намира своя начин, чрез който да се самовъзобнови, дори и след правилното провеждане на една сеч, било то и санитарна и безвредна, е необходимо човекът да се намеси, за да подпомогне процесите и на възстановяване.
Залесителните дейности в България започват пред далечната 1925г. Първите организирани залесявания са след Освобождението, когато България страда от поройни наводнения, ерозия и засушаване след дългогодишна интензивна сеч. Лесовъдите са в основата на събуждането на опитите за защита на горите, като през 1928г. се обособява и първия  "Съюз за защита на родната природа" по инициатива на българските лесовъди.
Тази година Седмицата на гората се чества между 5 и 11 април, а на 17.04.2021г. служителите на фирма "ДИАЛ" ООД, заедно с община Бухово, Зеления отбор на България и с любезното съдействие на ДГС София, се включиха в залесителни мероприятия, за възстановяване на черноборови култури. Бяха залесени над 500 бр. контейнерни фиданки от вида Черен бор (Pinus nigra Arn.).
Гората е живот! Тя ни дава вода, храна, разнообразни ресурси, биоразнообразие и закрила!
Пазете я, за да може и следващото поколение да се радва и цени нашето зелено богатство - Българската гора!
"ДИАЛ" ООД - С мисъл за бъдещето!

 

 


 

ДИАЛ ООД участва в III-ти Източно-Европейски симпозиум за радона

III-ти Източно-Европейски симпозиум за радона / 15-19.05.2017 / Парк хотел Москва - София