+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Мониторинг - Национално хранилище за радиоактивни отпадъци „Радиана“

Най-новият проект, по който ДИАЛ ООД стартира работа от 13.03.2018г. е проект за мониторинг на параметрите на околната среда по време на построяването на Национално хранилище  за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци „Радиана“, намиращо се на територията на АЕЦ „Козлодуй“.

Проектът е за период от 4,5 години и е финансиран от ЕБВР. ДИАЛ „ООД“ ще извърши измервания по основни радиологични показатели:

  • мощност на амбиентната доза – Pγ Н*(10) и интегрална амбиентна доза на гама- лъчението H*(10);
  • специфична и обемна обща радиоактивност (обща алфа активност на води, обща бета (+ алфа) активност на различни компоненти на околната среда);
  • концентрация на ключови алфа, бета и гама радионуклиди в пробите (гама-радионуклиди чрез директно измерване - 7Be, 54Mn, 60Co, 110mAg, 131I, 134Cs, 137Cs и др.; бета радионуклиди след радиохимично изолиране – 3Н, 90Sr; алфа радиоактивност след радиохимично изолиране - 238Pu, 239+240Pu241, Am, 242Cm, 243+244Cm;).