+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Мониторинг на закритите уранодобивни обекти в България

С ПМС № 163 от 20 август 1992г. е прекратен уранодобивът в България.

Много важен проект, по който ДИАЛ работи вече повече от 20 години е мониторинга на закритите уранодобивни обекти в България. Независимо, че са минали 25 години от прекратяването на тази дейност в България, природните ресурси (почви, води, въздух) все още не са изцяло възобновени и мониторингът им е от голямо значение за ограничаване на вредните въздействия върху човешкото здраве.

 

 

НАХОДИЩА И ОСТАНАЛИТЕ В ТЯХ ЗАЛЕЖИ В БЪЛГАРИЯ (в тонове)