+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Пробовземач

Представяне на фирмата:

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници. ЦНИЛ разполага с модерна апаратура и лабораторно оборудване и е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на дейностите.

„ДИАЛ“ ООД има отворена позиция за пробовземач.

Описание на длъжността:

 1. Работата е свързана с пробовземане и транспортиране на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни за анализ до лабораторията.
 2. Отговорностите, възложени на заемащия позицията са:
 3. Работа със специализирана лабораторна и полева апаратура;
 4. Работа съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018;
 5. Спазване на утвърдената система за управление в лабораторията и попълване на съответните формуляри за извършваните дейности;
  Работа в екип;

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование;
 • Свидетелство за управление на МПС – минимум „В“ категория;

За предимство се считат:

 • Професионален опит на сходна позиция;
 • Опит при работа с дозиметрична и радиометрична полева апаратура;

Ние предлагаме:

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения.

Ако  отговаряш на изискванията за успешно изпълнение на длъжността, умееш да работиш в екип, имаш добри комуникационни умения, готов си да работиш в динамична среда и непрекъснато да полагаш усилия да повишаваш професионалната си компетентност, можеш да изпратиш своето актуално CV на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.