+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Лаборатория

Доверявайки се на нас, печелите качество, точност и време!

ДИАЛ ООД е непрекъснато развиваща се модерна лаборатория с над 65 годишна история и традиции.

Нашата фирмена мисия е да търсим, анализираме и прилагаме най-съвременните методи в рутинните измервания. Целите, които сме си поставили са:

  • да предложим на нашите частни и корпоративни клиенти бързи, точни и прецизни анализи;
  • да опазваме околната среда от радиоактивно и химическо замърсяване;
  • да се грижим за опазване на природните ресурси и чистотата на градската среда,  прилагайки точни методи за анализ и съблюдавайки нормите, с оценка и препоръки в полза на здравето на всеки човек.

За постигането на нашите цели, високо квалифицираният екип от специалисти на ДИАЛ ООД, с богат опит и знания, работи с нова и свръхмодерна апаратура, осигуряваща възможност за бързи измервания с висока точност.

Tова е една от малкото лаборатории, които могат да предложат на своите клиенти, както химични и радиохимични анализи, така и радиометрични и дозиметрични измервания на параметри на околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадни материали (скрап, промишлени отпадъци), храни и др.

Фирмата е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, има сертификат по ISO 9001:2015, лицензия за работа с радиоактивни източници и е член на Българската асоциация по подземни води.

Съвместно с водещи научни институти в България и чужбина, непрекъснато работим върху развитието си и се стремим към разширяване обхвата на акредитация на лабораторията.

Към момента имаме множество проекти и договори с водещи български и чуждестранни компании.

ДИАЛ ООД  е участник и в изготвянето на радонова карта на България.