+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

ОФИС АСИСТЕНТ

Представяне на фирмата:

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници. ЦНИЛ разполага с модерна апаратура и лабораторно оборудване и е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на дейностите.

„ДИАЛ“ ООД има отворена позиция за офис асистент.

Описание на длъжността:

Офис-сътрудник в лаборатория, занимаваща се с химични и радиологични изпитвания; 

Отговорностите, възложени на заемащия позицията са:

 • комуникация и кореспонденция с клиенти;
 • административни дейности, свързани с поддръжка и изготвяне на офис документация –сканиране и принтиране на документи;
 • изготвяне на ценови оферти и договори по запитвания от клиенти;
 • работа с ЦАИС и подготовка на документация за обществени поръчки;
 • следене за изпълнението на дейности по договори с клиенти;
 • помощна функция при изготвяне на отчети и становища, свързана с обобщаване на данни в табличен и/или графичен вид;
 • изготвяне на работни графици за пробовземане;
 • работа в екип;

Изисквания към кандидатите:

 • висше образование – бакалавър или магистър;
 • отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • отлична компютърна грамотност - познаване на MS-Office пакет – основно Word и Excel; други програми за обработка на текст и изображения;
 • самостоятелност и способност за вземане на бързи решения в динамично променяща се среда;
 • добри комуникативни и организационни способности;
 • работа на пълен работен ден.

За предимство се считат:

 • опит и познания в изготвянето на обществени поръчки и работа с ЦАИС, както и познания по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и ISO 9001:2015;
 • познания в областта на природните науки – химия, физика, екология и опазване на околната среда;
 • предишен опит с административни дейности;

Ние предлагаме:

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения.

Ако  отговаряш на изискванията за успешно изпълнение на длъжността, умееш да работиш в екип, имаш добри комуникационни умения, готов си да работиш в динамична среда и непрекъснато да полагаш усилия да повишаваш професионалната си компетентност, можеш да изпратиш своето актуално CV  на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.