+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Работи във фирма „ДИАЛ“ ООД от 1991 година, като лаборант аналитик - извършва изпитвания на водни и почвени проби, утайки, материали и отпадъци, храни и хранителни продукти, съгласно действащите БДС EN ISO или валидирани вътрешно лабораторни методи.