+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Служител във фирмата от 2019г. като химик - извършва изпитвания, пробоподготовка и калибрирания на GC, ТОС, IC, ICP OES, ICP MS, AMA, UV-VIS и др., както и обработка на данните от извършените анализи.
В момента е докторант към СУ със специалност „Аналитична химия“.