+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Част от екипа на фирмата като химик от 2017 година, а от 2019 е и отговорник по качеството – извършване химични анализи на проби от компонентите на околната среда, йонообменни смоли и храни, радиохимични анализи. Извършва и калибриране на техническите средства в лабораторията по химия, следи за осигуряване на качеството и контрол на цялостната дейност на лабораторията, съгласно стандартите в страната.